Expertise

Ik kan met mijn team ook zorg dragen voor een expertise rapport. Verzoeken tot een medisch expertiseonderzoek kunnen gedaan worden in het kader van letselschade, ongevallen, arbeidsongeschiktheid en medisch aansprakelijkheid. 

 

Aanvragen voor een beoordeling in verband met een claim op een arbeidsongeschiktheidsverzekering worden met voorrang behandeld. Ook second opinions en expertisebeoordelingen in het kader van een geschil of een juridische procedure zijn mogelijk.

 

U kunt het expertiserapport, mits alle medische informatie nodig voor een volledige en correcte beantwoording van de vraagstelling is aangeleverd, binnen 3 maanden na ontvangst van uw aanvraag tegemoet zien.